→ login

Grammaticale oefeningen - Advanced

TITEL
BESCHRIJVING
VOORBEELD
Wat zijn de verschillende betekenissen van het woordje 'er'?
Er klopt iemand op de deur.
Je leert 'er' gebruiken om een plaats aan te duiden.
Ken jij Brussel? Ja, ik heb er drie jaar gewoond.
Je leert 'er' gebruiken in combinatie met een prepositie.
Ik denk dat ik er iets over heb gelezen.
Je leert 'er' gebruken in combinatie met een telwoord.
Een insect heeft zes poten, maar een spin heeft er acht.
Je leert de betekenis van een aantal vaste uitdrukking met 'er'.
Ik kijk ernaar uit om met jou samen te werken.
Wat is een 'dubbele infinitief'? Je leert de dubbele infinitief gebruiken met het perfectum.
Hij heeft een uur op mij staan wachten.
Je leert de dubbele infinitief gebruiken met het futurum.
Ik ga mijn haar laten knippen bij de kapper.
Je leert de dubbele infinitief gebruiken met de conditionalis.
De cursist zou een beetje meer moeten studeren.
Theorie en oefeningen op het passief.
Het boek wordt door Tom gelezen.
Het gebruik van 'er' in passieve zinnen. Theorie en oefeningen.
Er wordt door Tom een boek gelezen.
Het gebruik van het passief met hulpwerkwoorden. Theorie en oefeningen.
Dat boek moet door iedereen gelezen worden.
Het gebruik van het relatief pronomen. Theorie en oefeningen
Dit is de film waarover ik al veel goede recensies heb gelezen.