→ login

Grammaticale oefeningen - Intermediate

TITEL
BESCHRIJVING
VOORBEELD
gratis
Wat zijn conjuncties? Wat gebeurt er met de woordvolgorde na sommige conjuncties?
Ik kan vandaag niet komen werken omdat ik ziek ben.
gratis
Extra oefeningen op conjuncties.
Ik kan vandaag niet komen werken omdat ik ziek ben.
Wat is de indirecte rede? Vorming van de indirecte rede.
Ik denk dat het morgen gaat regenen.
De vorming van de indirecte rede van vragen.
Hij wil weten of je vandaag op bezoek komt.
De betekenis en het gebruik van 'niet meer' & 'geen meer'
Wij hebben geen geld meer om kleren te kopen.
Wat is het imperfecum? Vorming van het imperfectum.
Ik waste na het eten mijn handen en ging tv kijken.
Oefening op het imperfectum van regelmatige verba.
De leerlingen luisterden niet naar de leraar.
Het gebruik van 'om... te...'. Theorie en oefeningen.
Heb je zin om naar de bioscoop te gaan.
Wat is een reflexief verbum? Theorie en oefeningen op het reflexief verbum.
Ik heb me deze morgen gedoucht en geschoren.
Wat zijn separabele verba? Vorming van separabele verba in het presens en het imperfectum.
De nieuwe cursist vult een inschrijvingsformulier in.
Vorming van separabele verba in het perfectum.
Ik probeer me in te schrijven op die website, maar het lukt niet.
Separabele verba in combinatie met 'te'.
Ik zat in de auto toen hij me opbelde.
Oefening op zinsbouw en woordvolgorde.
Oefening op zinsbouw en woordvolgorde.