→ login

Praktische oefeningen - Advanced

TITEL
BESCHRIJVING
NIVEAU
Je leest een artikel over Belgische lonen. Je leert woordenschat rond het thema 'werk' en 'arbeidsvoorwaarden'.
Je leert hoe je medicijnen moet vragen bij de apotheker. Je leert hoe je een bijsluiter moet lezen. Je leert woordenschat rond het thema 'gezondheid' en 'medicatie'.
Je leest een tekst over vinyl en cd's. Je leert woordenschat rond het thema 'muziek'.
Je leert woordenschat rond het thema 'verkiezingen' en 'politiek'
Je leest een artikel over kredieten en schulden. Je leert woordenschat rond het thema 'geld'.
Je leest een brochure over Eerste Hulp Bij Ongevallen. Je bekijkt foto's, en je beantwoordt vragen. Je leert woordenschat rond het thema 'gezondheid'.
Je vult een financiële enquête in en je leert aan de hand daarvan de voornaamste woordenschat rond het thema 'financiën'. Je luistert naar een korte reportage en beantwoordt enkele vragen.
Je zet fragmenten van een tekst over griep in de juiste volgorde. Je leert woordenschat rond het thema 'gezondheid'.
Je leest een tekst over het ontstaan van Sinterklaas. Je luistert naar een reportage over racisme en je beantwoordt vragen.
Je leest een artikel over ritsen in het verkeer. Je leert woordenschat rond het thema 'verkeer'.
Je luistert naar een interview met een student geneeskunde en je beantwoordt vragen. Je zet een aantal fragmenten uit het interview in de juiste volgorde.
gratis
Je leert wat een ecologische voetafdruk is. Je leest ook een aantal tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Je luistert naar een kort nieuwsfragment. Je werkt met woordenschat rond het thema 'milieu'.
Je leert de Belgische wegcode begrijpen. Je bepaalt op basis van de wegcode welke boete bepaalde overtreders zullen krijgen. Je leert woordenschat rond het thema 'verkeer'.
Je leest een tekst over hoe je een slechtnieuwsgesprek moet voeren. Je linkt een aantal uitspraken aan de tekst. Je luistert naar een verknipt slechtnieuwsgesprek en zet de fragmenten in de juiste volgorde. Daarna beantwoord je een aantal inhoudelijke vragen over het gesprek.
Je leest een artikel over de belastingsdruk op Belgische bedrijven en je luistert naar een reportage over de loonlasten.
Je zet fragmenten over vleesconsumptie in de juiste volgorde.
Je leest een artikel over het ontstaan van vrouwendag. Je luistert naar een radiointerview over vrouwendag en je beantwoordt vragen.
Je bepaalt op basis van de gegevens uit een brochure hoe hoog de studietoelage bedraagt die bepaalde personen krijgen.
Je leest een artikel over diefstal op het werk. Je luistert naar een radiointerview over een 'kliklijn' en beantwoord vragen.